ایستگاههای بارانسنجی استان تهران با طول، عرض ، ارتفاع ، حوضه آبریز، سال تاسیس وکد 

 

B02     PISHVA         3518    5144    950      41        1965    521                                                                                                      پیشوا   

 

B         JALILABAD(TEHRAN)    3522    5147          2000    3038                                                                                              جلیل آباد

 

B02     SHAHRAK ANDISHH        3509    5109    1130          1993    1370                                                                          شهرک اندیشه

 

B         BAGHERABADE VARAMIN       3525    5135       3202                                                                                          باقرآباد ورامین

 

B02     SIMINDASHT          3531    5229    1355    41        1964    632                                                                                  سیمین دشت

 

B02     ZARRINABAD        3534    5030    1280        1986    828                                                                                               زرین آباد

 

B02     KILANE DAMAVAND      3534    5212          1997    1917                                                                                      کیلان دماوند

 

B         PALAYESHGAH-TEHRAN          3536    5126       1906                                                                                      پالایشگاه تهران 

 

B02     JABOON       3539    5215    2350    41        964      323                                                                                                    جابون

 

B02     ESHTEHARD           3543    5022    1158                1986    778                                                                                       اشتهارد

 

B         GHAL-EH HASSANKHAN            3543    5107    1226                1994    1506                                                     قلعه حسن خان

 

B02     SHOMALE GHARBE TEHRAN   3545    5116    1458                1987    840                                                        شمالغرب تهران

 

B02     ESTAHLAK PAEIN            3545    5145    1710                1986    810                                                                    استهلک پایین

 

B         GHEZEL HESAR    3549    5047                            1998    2726                                                                                 قزل حصار

 

B02     SOOLEGHAN          3550    5116    1700    41        1964    643                                                                                    سولقان

 

B02     KONDOR      3551    5107    2100    41        1969    411                                                                                                کندر

 

B02     SORKHAB    3554    5044                            1978    773                                                                                               سرخاب

 

B02     SOMEEH-KORDAN           3557    5050    1480                1986    825                                                                        کردان 

 

B02     SIJAN           3557    5107    2100    41      1970    630                                                                                                    سیجان

 

B         FASHAND    3603    5043                            1997    2725                                                                                                 فشند

 

B02     ZIDASHTE TALEGHAN   3613    5041    1530    10        1967    704                                                                     زیدشت طالقان

 

B02     JAZNIYAN   3615    5047    1650    10        1972    332                                                                                                     جزنیان  

B02     SHAHRAKE TALEGHAN 3623    5032    1270    10        1967    605                                                                       شهرک طالقان

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل هواشناسی استان تهران می باشد.

افراد آنلاین : 1
بازدید های امروز : 13
بازدید های سایت : 26,004

Powered By : Dmond Portal

1x 2x